melija značenje

melija (Melia), rod drvenastoga bilja iz por. Meliaceae; vrsta M. azedarach uzgaja se u primorskim krajevima po parkovima i drvoredima.