Meleagar značenje

Meleagar (o. ← 140. do ← 70), grč. pjesnik iz Gadare; sastavio prvu zbirku grč. epigrama, koja je poslije postala osnovicom Palatinske antologije.