mehanička energija značenje

mehanička energija, sposobnost za obavljanje mehaničkoga rada nekoga sustava koji miruje, npr. vode u akumulacijskom jezeru (potencijalna energija ili energija položaja) ili mase u pokretu, npr. vode u tekućici (kinetička energija); SI jedinica mehaničke energije je džul (J).