Meh-Ti značenje

Meh-Ti (Me Zi, Mo Ceu, Mo Ci, Mo Tzu, Mo-Ti) (← 468. do ← 376), kin. filozof. Protivnik Konfucijeva tradicionalističko-aristokratskoga nauka, kojemu suprotstavlja načela sveopće ljubavi pema ljudima. Osnivač je filoz. škole »mohista«.