megalopolis značenje

megalopolis (grč.), u novijoj geogr. literaturi, naziv za gotovo kontinuirano izgrađeno urbano područje koje obuhvaća više velikih gradova. Najveći m. nalazi se između sjevernoam. gradova Bostona i Washingtona (tzv. Bowash).