megalit značenje

megalit (grč.), naziv za prapov. arhitektonske (grobne i kultne) spomenike građene od velikih kamenih ploča i blokova; karakterističan je primjer → Stonehenge.