međunarodno kazneno pravo značenje

međunarodno kazneno pravo, grana međunar. prava koja obrađuje međunar. odgovornost država i individualnu odgovornost počinitelja međunar. kaznenih djela.