Međunarodni sud pravde značenje

Međunarodni sud pravde, organ UN-a koji presuđuje sporove među državama, kad ih one sporazumno preda nj iznesu, i daje pravna mišljenja na zahtjev drugih organa UN-a. Članove suda bira Generalna skupština UN-a i Vijeće sigurnosti. Osnovan 1946., naslijedio Stalni međunarodni sud koji je 1922–40. djelovao u Hagu na temelju Statuta Lige naroda.