međunarodni odnosi značenje

međunarodni odnosi, ukupnost odnosa između država, uključujući i odnose između drugih subjekata međunar. politike (međunar. organizacija, vojnih saveza, globalnih financijskih institucija i dr.); također znanost koja proučava te odnose.