Medinet Habu značenje

Medinet Habu, arheol. lokalitet na lijevoj obali Nila nasuprot Luxoru; ostaci hrama Ramsesa III., palače Amenofisa III. i dr.