medijapan značenje

medijapan, trg. naziv za polutvrde drvne ploče vlaknatice; upotrebljavaju se u građevinarstvu (montažne zgrade, oplate) i drvnoj industriji (namještaj, tokarski i rezbareni elementi).