medij značenje

medij (lat.). 1. Sredina, okolina, sklop uvjeta u kojima se nešto zbiva, živi ili djeluje. 2. lingv srednje glagolsko stanje (različito od radnoga i trpnoga), sustav glagolskih oblika u nekim indoeur. jezicima (npr. u grčkom), izriče glagolski proces koji se, polazeći od glagolskoga subjekta, na neki način vraća na taj isti subjekt, odn. odvija u njegovu interesnom krugu. 3. U okultizmu, osoba preko koje se tobože javljaju nadnaravna bića, pokojnici i sl. 4. tehn radna tvar koja je nosilac energije u nekom radnom procesu (npr. vodena para kod parnih strojeva). 5. inf sredstvo za prenošenje komunikacija (govor, tisak, TV i dr.).