medicina značenje

medicina (lat.), skup znanosti o liječenju bolesti i održavanju ljudskoga zdravlja. U prapovijesti povezana s magijom, znanstvena m. počinje se razvijati u staroj Grčkoj (Hipokrat) i u Rimu (Galen); nakon srednjovj. skolastičkoga razdoblja, m. se preporađa od 16. st. (Paracelzus), pogotovo nakon anatomskih (Vesalius) i fiziol. otkrića (Harvey); veliki napredak m. ostvaruje od druge pol. 19. st. zajedno s razvojem biologije, fizike, kemije i mikrobiologije. – M. se dijeli na kurativnu (liječenje) i preventivnu (sprječavanje pojave bolesti); teoretske su med. struke anatomija, fiziologija i patofiziologija, med. mikrobiologija, farmakologija i dr., a praktične interna m., kirurgija, pedijatrija, gerijatrija, psihijatrija, dermato-venerologija, ginekologija, zubarstvo, socijalna m., m. rada i dr.