Medan značenje

Medan, najveći grad na otoku Sumatri, Indonezija; 1 904 273 st. Osn. 1870. Sveuč. Prehr. ind., preradba kaučuka, strojogradnja. U blizini ležišta nafte.