McCarthy značenje

Mccarthy, Mary (1912–89), am. književnica. Njezin satirički duh dolazi do izražaja u kaz. kritici, novelama i romanima iz umj. i intelektualnih sredina. Uspomene iz katoličkog djevojaštva; Njezino društvo; Akademovi gajevi; Klapa.