Mazar-e-Sharif značenje

Mazar-e-Sharif, grad u S Afganistanu; 130 600 st. Džamija iz 15. st. Tekst., prehr. ind. Proizvodnja sagova. Hodočasničko središte muslimana šijita.