Mayer značenje

Mayer, Antun (1883–1957), hrv. lingvist; klasični filolog, indoeuropeist, istraživač ilirskih jezičnih ostataka. Jezik starih Ilira.