Maya značenje

Maya (Maja), skupina srodnih indijanskih naroda (o. 6 000 000 pripadnika) naseljenih na Yucatánu u J Meksiku, Gvatemali, Hondurasu i Salvadoru. Civilizacija Maya počinje prije ← 1. tisućljeća, a potpuno je izgrađena o. god. 300. Razdoblje tzv. Stare države trajalo je 317–987. U razdoblju 950–1000. Maye su se preselili na S područja Yucatána, gdje su izgradili tzv. Novu državu. Do ustanka 1441. postojao je savez gradova na čelu s vladarom grada Mayapána. Španj. osvajači 1524. zatekli su ovdje više gradova-država. Maye su imali ideografsko pismo, astronomski kalendar, piramide, utvrde, kanale za natapanje i umj. obrt. U kultu su prinosili i ljudske žrtve, a postojao je i ritualni kanibalizam.