Mavrokordát(os) značenje

Mavrokordát(os), Aléxandros, st. (o. 1636–1709), grč. diplomat i pisac; potomak moćne fanariotske obitelji; delegat Turske pri sklapanju Karlovačkoga mira 1699. Njegov sin te unuci bili su gospodari vazalnih kneževina Vlaške i Moldavske.