mauzolej značenje

mauzolej (grč.), monumentalna, 46 m visoka grobnica kralja Mauzola, podignuta u Halikarnasu u ← 4. st.; iskopan 1856–59; jedno od »sedam čudesa« staroga svijeta. proš svaka monumentalna grobna građevina.