Maurya značenje

Maurya, indij. dinastija ← 321. do ← 185. Utemeljio ju je Čandragupta, osnivač prve velike indij. države. Za njegova nasljednika Ašoke (sred. ← 3. st.) cvjeta indij. budizam. Pod samostalnim vladarima sačuvao se samo neznatan dio države (do ← 28).