Maurras značenje

Maurras, Charles (1868–1952), franc. prozaik, pjesnik i političar; zastupnik neoklasicizma u poeziji; ultradesničar, rojalist i antisemit, idejni vođa faš. obojenoga pokreta »l’Action française«; 1945. zbog suradnje s Nijemcima osuđen na doživotni zatvor.