Mauri značenje

Mauri (arap. al-Mâr), stanovništvo Z Sahare nastalo miješanjem Berbera, Arapa i crnaca; uglavnom žive u Mauretaniji (o. 2/3 st.), u Zapadnoj Sahari, Maliju i Senegalu, organizirani u mnogobrojna plemena. M. su na JI polupustinjskom području uz rub Sahare transhumantni stočari i lovci, a na S, uz J Maroko, nomadi uzgajatelji deva. Muslimani. – pov Na Zapadu se tim imenom dugo označivalo islam. stanovništvo koje je nakon 711. osvojilo najveći dio Iberskoga poluotoka (Moriski) dok ga 1492. u rekonkisti nisu osvojili kršćani.