Mauna Kea značenje

Mauna Kea, zvjezdarnički kompleks na vrhu (4205 m) istoimenoga ugasloga vulkana na otoku Hawaii (SAD) s velikim infracrvenim teleskopom otvora od 3,8 m, a od 1991. i s teleskopom promjera glavnoga zrcala od 10 m.