Matsumoto značenje

Matsumoto, grad na otoku Honshu, Japan;  200 700 st. Sveučilište. Ind. svile; turizam.