Matija značenje

Matija (1557–1619), hrv.-ug. (od 1608) i češ. (od 1611) kralj, njem. car od 1612. Ratovao s Turcima, sklopio mir sa S. Bocskayjem; za njegova vladanja završio je Uskočki (1617) i počeo Tridesetogodišnji rat (1618).