matica. značenje

matica. 1. zool ženka koja se drži za priplod. 2. Među pčelama iste košnice, jedina ženka koja leže jaja. 3. stroj (navrtka), strojni element, najčešće u obliku šesterostrane prizme, s rupom u sredini koja ima unutarnje navoje; služi za spajanje dijelova matičnim vijcima.