materijalizam značenje

materijalizam (franc. iz lat.), filoz nazor prema kojemu nema druge zbiljnosti osim materije; duša, duh i misao shvaćaju se kao kretanje materije. Često se razlikuje teorijski i praktički materijalizam.