materijalizacija. značenje

materijalizacija. 1. Ostvarenje zamisli u materijalnom sadržaju. 2. U spiritizmu, trik pojavljivanja »duha« u vidljivu obliku.