matematika značenje

matematika (grč.), znanost o odnosima među čistim, apstraktnim veličinama (brojevima i geom. tvorevinama). Dijeli se na: matematičku logiku, teoriju skupova, aritmetiku, algebru, analizu, geometriju. M. je osnova egzaktnih znanosti a primjenjuje se u prirodnim i društv. znanostima.