Matej značenje

Matej, sv. (1. st.), apostol i evanđelist, sin Alfejev, carinik. Autor Evanđelja, prvotno napisana aramejskim, zatim prevedena na grčki; ikonografski motiv, simbol mu je dijete (ili anđeo). Marko i Luka zovu ga Levi.