masovni mediji značenje

masovni mediji (engl.+lat. mn. mass-media), skupni naziv za komunikacijska sredstva, sredstva javnoga priopćavanja, i ustanove koji djeluju na velik broj čitatelja, slušatelja i gledatelja (tisak, radio, TV).