masline značenje

masline (Oleaceae), por. dvosupnica, grmovi ili drveta umjerenih ili toplih područja s jednostavnim ili sastavljenim listovima; u nas maslina, jasen, čemin (pravi jasmin), jorgovan, forzitija, kalina, zelenika.