Maskareni značenje

Maskareni, otočna skupina u Indijskom oceanu, I od Madagaskara; 4555 km2. Obuhvaća državu Mauricijus (otoci Mauritius, Rodrigues) i franc. prekomor. dep. Réunion. Nazvana po port. pomorcu P. de Mascarenhasu.