masai značenje

masai (masajski), jezik iz nilotske skupine istočnosudanske grane šari-nilske potporodice nilsko-saharske porodice (velike porodice) afričkih jezika. Jezik sa 4 tona, koji mogu označivati sintaktičke funkcije. Razlikuje muški i ženski rod imenica.