Maryland značenje

Maryland, sav. država na atlantskoj obali SAD-a; 25 315 km2, 5 508 909 st. Gl. grad Annapolis, najveći Baltimore. Uzgaja se pšenica, kukuruz, zob, krumpir, duhan i rajčica. Mliječna i tovna stoka. Ribarstvo. Metalurgija, brodogradnja; el., kem. i prehr. ind. Turizam.