Maruna značenje

Maruna, Boris (1940-2007), hrv. pjesnik i publicist; djelovao u iseljeništvu, potom ravnatelj Hrvatske matice iseljenika (1990–92. i 2000–2003), urednik Vijenca (1995–97) i Hrvatske revije (1997–2000). Pjesme su mu jednostavne, komunikativne i modernoga lirskoga izraza (I poslije nas ostaje ljubav; Bilo je lakše voljeti te iz daljine: povratničke elegije). Polit. i knjiž. eseje i članke karakterizira otvorenost i izravnost (Otmičari ispunjena sna).