Martini značenje

Martini, Giovanni Battista (zvan padre Martini) (1706–84), tal. glazb. teoretičar, pedagog i skladatelj; učitelj J. Ch. Bacha i W. A. Mozarta. Ranoklasične polifone crkv. skladbe, galantne sonate za čembalo; Povijest glazbe; priručnik o kontrapunktu.