Martínez de Toledo značenje

Martínez de Toledo, Alfonso (zvan Arcipreste de Talavera) (o. 1398 – o. 1482), španj. književnik. Autor hagiografija i kronika; glasovit po satiričnom djelu Korbač (1438), s podnaslovom O prijeziru svjetovne ljubavi, po kojem se može smatrati jednim od preteča španj. pikarske proze.