maršal značenje

maršal (njem preko franc. i franačkoga), u nekim vojskama najviši čin ili najviši počasni naslov; ob. se dodjeljuje za zasluge u ratu ili za zapovijedanje velikim voj. snagama. Danas u suvremenim vojskama zapadnoga tipa nema djelatnih maršala. Maršal dvora, na nekim dvorovima titula za osobu koja upravlja dvorskim ceremonijalom, protokolom, audijencijama i sl.