Marot značenje

Marot, Clément (o. 1496–1544), franc. pjesnik. Zbog sumnje da je heretik više puta zatvaran. Pisao rondoe, balade, madrigale, epigrame; prevodio lat. klasike. Majstor lirskih minijatura; u njegovim su stihovima sačuvani elementi drevnih pučkih popjevaka.