maroniti značenje

maroniti (naziv po osnivaču pustinjaku sv. Maronu), vjernici posebne kršć. crkve sirsko-antiohijskoga obreda u Libanonu, Siriji i dr. (o. 1 300 000 pripadnika, od toga o. 425 000 u Libanonu) koji priznaju uniju s Kat. crkvom; na čelu im je antiohijski patrijarh.