Marne značenje

Marne, dep. u SI Francuskoj; 8162 km2, 566 857 st. Jedno od najrazvijenijih poljoprivr. područja Francuske (žitarice, vina, šampanjac). Drvna, tekst. i prehr. ind. Upravno središte Châlons-en-champagne, najveći grad Reims.