Marna značenje

Marna (franc. Marne), rijeka u Francuskoj, desni pritok Seine; duga 525 km, plovna 183 km; kanalima povezana s rijekama Rajnom, Saônom i Aisneom. – Na Marni je u rujnu 1914. franc. maršal Joffre zaustavio njem. ofenzivu na Pariz. U srpnju 1918. vojske Antante, pod Fochovim zapovjedništvom, razbile su na Marni posljednju njem. ofenzivu.