Markomani značenje

Markomani, germ. pleme koje se sa sr. Labe doselilo na Majnu, a odatle (god. 9) u današnju Češku. Rimljani su ih pokorili u Markomanskom ratu (166–180). Dio Markomana poslije se pretopio u Bavarce.