Marko značenje

Marko, sv. (o. 10 – o. 75), evanđelist. Pratio sv. Pavla i Barnabu na njihovim misijskim putovanjima, prema predaji pratio i sv. Petra. Bio njihov tumač i skupljao građu za svoje Evanđelje. Legenda ga drži prvim biskupom Aleksandrije, gdje je umro mučeničkom smrću. Zaštitnik Venecije kamo je, prema legendi, preneseno njegovo tijelo (9. st.). Čest ikonografski prikaz (simbol mu je lav). Markovo evanđelje je najstarije i najkraće od 4 evanđelja, napisano za Judejskoga rata protiv Rimljana (66–70).