Marko Aurelije značenje

Marko Aurelije (121–180), rim. car od 161., filozof; ratovao u Podunavlju (Kvadi, Markomani, Jazigi) i na Orijentu (Parti, Armenija, Mezopotamija). Pripadnik stoičke škole. Razgovori sa samim sobom.