marker značenje

marker (engl. od franc.). 1. Širok flomaster. 2. kem tvar koja zbog svojih uočljivih svojstava (radioaktivnost, fluorescencija, masa) omogućuje otkrivanje i praćenje neke pojave i njezina razvoja unutar organizma ili druge prirodne strukture. 3. med molekula u krvi, mokraći ili na površini tumorske tvorevine koja omogućuje otkrivanje njezinih stanica, biljeg.