Marini značenje

Marini, Marino (1901–80), tal. kipar; autor ekspresivnih arhaički stiliziranih figura konja, jahača i snažnih portreta.