Marije značenje

Marije, Gaj (← 156. do ← 86), rim. vojskovođa i političar; pobijedio Jugurtu, Teutone (← 102) i Cimbre (← 101); predvodnik demokr. stranke u građ. ratu protiv Sule (← 88. do ← 86). Reformom vojske stvorio uvjete za rimsku voj. prevlast.